100% Nöjd kundgaranti | 4,7/5 på över 300 recensioner | Över 7000 nöjda kunder i Norden!

Returpolicy


Vår returpolicy i korthet


Kontakta Jason By Sweden innan ni returnerar några varor.
Ni kan returnera varan inom 30 dagar från mottagande.

* Produkten måste vara i nyskick
* Vill ni byta till en annan storlek av samma varumärke? Inga problem, bara kontakta oss.
*Vill ni byta till en annan produkt? Inga problem, bara kontakta oss.
* Om ett paket inte hämtas ut så kan du få betala en behandlingsavgift.
Alla frågor kan ställas till  kundtjanst@jasonbysweden.se / / 0738 964815
Return Policy
Please contact Jason By Sweden! before returning any items.
It is appropriate that the consumer controls the delivery to verify that this is accurate and error free. At the complaint, the customer contacts Jason By Sweden and gives information relevant and the reason for complaint.
Return Conditions
You can return the product within 30 days of delivery. The product must be in new condition. If the product is ruined or used the product shall not be refunded. Make sure to include contact information with the return and if possible, please provide us with a tracking number. Jason By Sweden suggests you get a receipt and a package ID for the return from the delivery service, as it makes it easier to follow the return shipment if needed.

Jason By Sweden will make a refund of eligible returns. If you paid by invoice, we will need a bank account number to transfer the money back to. The easiest way is to e-mail it to us along with a brief description of your case.
Returning A Package
If a returned item is shipped international, please clearly mark the package 'RETURNED GOODS', to avoid any Customs charges. Jason By Sweden is NOT responsible for any return Customs charges made. Any charges incurred are the responsibility of the customer.
Want to switch to another size of the same product?
E-mail us, provide your customer information, and tell us you will send back the product and the size you wish to receive in exchange.
Want to switch to another product?
Return the product you have received and send us an e-mail telling us which product you want instead.
Transport Damage
If the product is lost or you, upon receiving, notice that the item has been damaged during transport, you should immediately report this to us.
Unclaimed Packages
For packages that are not cashed at your post office within 14 days, Jason By Sweden reserves the right to charge you a handling fee to cover return shipping and freight companies' administrative costs.
All enquiries: kundtjanst@jasonbysweden.se
Returpolicy
Vänligen kontakta Jason By Sweden innan du returnerar några föremål.

Det är lämpligt att konsumenten kontrollerar leveransen för att verifiera att detta är korrekt och felfritt. Vid klagomålet kontaktar kunden Jason By Sweden och ger relevant information och orsaken till klagomålet.

Returvillkor
Du kan returnera produkten inom 30 dagar efter leveransen. Produkten måste vara i nyskick. Om produkten används, ska produkten inte återbetalas. Var noga med att ta med kontaktuppgifter vid returen och om möjligt ge oss ett spårningsnummer.
Jason By Sweden kommer att återbetala kvalificerade returer. Om du betalat via faktura behöver vi ett bankkontonummer för att överföra pengarna tillbaka till. Det enklaste sättet är att maila det till oss tillsammans med en kort beskrivning av ditt ärende.

Om en returartikel sänds internationellt, markera försiktigt paketet "RETURNED GOODS", för att undvika tullavgifter. Jason By Sweden är INTE ansvarig för eventuella returavgifter. Eventuella avgifter är kundens ansvar.
Vill du byta till en annan storlek på samma produkt?
E-posta oss, ge din kundinformation och berätta att du skickar tillbaka produkten och storleken du vill få i utbyte.
Vill du byta till en annan produkt?
Skicka ett e-postmeddelande till oss vilken produkt du vill ha istället.
Transportskador
Om produkten går förlorad eller om du märker att föremålet har skadats under transporten, ska du omedelbart rapportera det till oss.

Outhämtade paket
För paket som inte uthämtas på ditt postkontor inom 14 dagar, förbehåller sig hårfiber.nu rätten att ta ut en hanteringsavgift för att täcka returfrakt och fraktföretagens administrativa kostnader.

Alla förfrågningar: kundtjanst@jasonbysweden.se